Врегулювання проблемної заборгованості

Умови початку врегулювання простроченої заборгованості, порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит, порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості

 

Порядок щодо взаємодії із споживачами фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості

 

Порядок повідомлення кредитодавця про представника споживача

Відомості про колекторську компанію та порядок розгляду нею звернень громадян, ТОВ Інстафінанс

Перелік контактних даних кредитодавця, за якими приймаються звернення споживачів фінансових послуг щодо діяльності залученої колекторської компанії
 
Контактні дані Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНСТАФІНАНС» (код ЄДРПОУ: 43449827), за якими приймаються звернення споживачів фінансових послуг щодо діяльності залученої(-их) колекторської(-их) компанії(-й) для врегулювання проблемної заборгованості: для вирішення спірних та інших питань (у тому числі щодо недотримання вимог щодо взаємодії) споживачі мають можливість звернутися безпосередньо до Товариства, зателефонувати, направити письмове або електронне повідомлення на:

  • контактний телефон: +38(093)498-34-31
  • адреса для отримання електронних повідомлень: [email protected], [email protected]
  • адреса для отримання поштових повідомлень: Україна, 03035, місто Київ, вул. Сурикова, будинок 3


Товариство розглядає звернення в порядку та у строки, встановлені Законом України «Про звернення громадян». У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз'ясненнями не пізніше як через десять днів від дня його надходження. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає. Не розглядаються повторні звернення від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті.

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, без стягнення плати.