Про нас

 • Dinero.ua – бренд української фінансової компанії, що спеціалізується на короткострокових беззаставних кредитах.

 • Головна мета Dinero.ua - забезпечити клієнтам швидку допомогу при виникненні непередбачуваних фінансових ситуацій. Сайт Dinero в списку надійних сервісів онлайн кредитування: https://www.ema.com.ua/citizens/whitelist

 • Зазвичай процес отримання кредиту тривалий і складний. Натомість у Dinero – максимально простий процес подання заявки. Ми не вимагаємо підтвердження доходу, гарантій або застави. Подайтае заявку і отримайте кредит через кілька хвилин!

 • Ми кредитуємо клієнтів у віці від 18 до 75 років.

 • Ви можете оформити перший кредит до 15 000 гривень.

 • Ви можете подати заявку онлайн. 

   

  ПРО КОМПАНІЮ

  Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНСТАФІНАНС», ідентифікаційний код юридичної особи: 43449827, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи:

  Дата запису: 14.01.2020

  Номер запису: 10731020000041791

  Товариство не має відокремлених підрозділів.

  ТОВ «ІНСТАФІНАНС» ВКЛЮЧЕНО ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ (СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ ВІД 30.04.2020 РОКУ СЕРІЯ ФК № 1396).

  ЛІЦЕНЗІЯ НА ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ КОШТІВ ТА БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ У КРЕДИТ ВІД 25.03.2024 РОКУ (ЛІЦЕНЗІЯ)

  Порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи – відсутні. Рішення про ліквідацію фінансової установи – не приймалось.

  Наглядова рада Товариства:

  1) Мартінш Озолінс (Martins Ozolins) - голова та член наглядової ради;

  2) Валентина Мархілевич (Valentina Marhilevica) - член наглядової ради.

  Виконавчий орган (одноосібний виконавчий орган Товариства) – Генеральний директор:

  Відомості про виконавчий орган фінансової установи

  Початок повноважень

  Кінець повноважень

  Посада

  П.І.Б.

  30.04.2020 (з моменту внесення до Державного реєстру фінансових установ)

  22.02.2021

  Генеральний директор

  Веселий Ілля Олександрович

  23.02.2021

  04.03.2021

  Генеральний директор

  Мандзюк Юрій Васильович

  05.03.2021

  30.11.2022

  Генеральний директор

  Борцовс Артьомс

  01.12.2022

  12.01.2023

  Генеральний директор

  Сочієнкова Олена
  Леонідівна

  13.01.2023

  по теперішній час

  Генеральний директор

  Ніна Шушані

   Головний бухгалтер – Головіна Олена Володимирівна

  ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ ТОВАРИСТВА:

  Надання коштів та банківських металів у кредит. А саме:

  • надання кредиту (кредитів) Позичальнику (за Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту)) в межах ліміту кредитної лінії, на основі заяви (заяв) Позичальника та за умови їх схвалення Товариством.

  Порядок надання послуг: послуги надаються в порядку, визначеному правилами надання фінансових послуг, розміщеними на порталі Товариства, та на умовах, визначених Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту). Договори із споживачами укладаються в порядку, визначеному Законом України «Про електронну комерцію» від 03.09.2015 № 675-VIII, з використанням особистого кабінету на Порталі Товариства.

  Портал: Веб-сайт Товариства (який зараз має доменні імена https://www.dinero.ua та/або https://www.ukrpozyka.com.ua/), на яких Позичальник може створювати Особистий кабінет, що використовується для забезпечення спілкування та обміну інформацією між Сторонами за Договором;

  Особистий кабінет: особиста сторінка Позичальника (споживача) на Порталі, який використовується лише Позичальником (споживачем). 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСОВУ ПОСЛУГУ

Інформація щодо отримання споживчого кредиту

ВАРТІСТЬ, ЦІНА/ТАРИФИ, РОЗМІР ПЛАТИ (ПРОЦЕНТИ) ЩОДО ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДУ ФІНАНСОВОЇ ПОСЛУГИ                       

1. За Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту) для Короткострокового кредиту:

            1.1. Вартість кредиту: сума грошових коштів, які надаються та/або можуть надаватися Позичальнику за Договором, яка включає в себе суму кредиту та загальну суму витрат за кредитом;

            1.2. Загальна сума витрат за Кредитом: витрати Позичальника, які включають в себе Проценти за Кредитом, а також інші обов’язкові платежі за Кредитом;

          1.3. Проценти за кредитом: орієнтовна реальна річна процентна ставка є індивідуальною для кожного Кредиту в рамках Договору кредитної лінії і залежить від строку кредитування та суми Кредиту:
1.3.1 для нових клієнтів від 2 250,00 грн для суми 15 000 грн на строк 30 днів (447,63% річних згідно з Правилами розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит, затвердженими Постановою Правління Національного банку України від 11.02.2021 № 16, далі, відповідно - Правила розрахунку, Постанова НБУ №16) до 18 грн для суми 500 грн на строк 7 днів (532,27% річних згідно з Правилами розрахунку, затвердженими Постановою НБУ №16).
1.3.2 для повторних клієнтів від 13 099,00 грн для суми 23 000 грн на строк 30 днів (
23 989,95% річних згідно з Правилами розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит, затвердженими Постановою Правління Національного банку України від 11.02.2021 № 16, далі, відповідно - Правила розрахунку, Постанова НБУ №16) до 69,00 грн для суми 500 грн на строк 7 днів (84 509,27% річних згідно з Правилами розрахунку, затвердженими Постановою НБУ №16).

            1.4. Інші обов’язкові платежі:

            1.4.1. Плата за організацію продовження, якщо сплачується до обробки запиту на продовження: від 1,6% до 1,7% на день (за Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту));

            1.4.2. Неустойка (штраф): 50% від наданої суми (за Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту)), якщо є (зазначається в паспорті кредиту);

            1.5. Строк кредитування: Короткостроковий Кредит: Кредит із Строком оплати від 7 (семи) днів до 30 (тридцяти) днів;

            1.6. Ліміт кредитної лінії: від 500,00 грн (п'ятсот гривень 00 копійок) до 23 000,00 грн (двадцять три тисячі гривень 00 копійок).

Інша інформація міститься в Договорі кредитної лінії (Споживчого кредиту).

Приклади розрахунків загальної вартості кредиту за короткостроковим кредитом Договору кредитної лінії

Тарифи за кредитним продуктом Короткостроковий кредит Договору кредитної лінії

 

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОГОВОРИ З НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ:

а) наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг;

За Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту) у позичальника (споживача) наявне право на відмову від договору про надання фінансових послуг, зокрема згідно з п. 6.1 Договору.

б) строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору;

Протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів після укладення

в) мінімальний строк дії договору (якщо застосовується);

Від 7-ми (сім) календарних днів.

г) наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій;  

- За Договором кредитної лінії (Споживчого кредиту) у позичальника (споживача) наявне право розірвати Договір в односторонньому порядку, надавши повідомлення принаймні за один місяць до запланованої дати розірвання Договору. Зокрема згідно з п. 6.3 Договору. При цьому позичальник зобов’язаний виконати обов’язки передбачені Договором в повному обсязі, в т.ч. щодо сплати всіх необхідних платежів.

- Позичальник (споживач) має право дострокового виконання договору (а саме: дострокового виконання всіх обов’язків передбачених відповідним договором, в т.ч. сплати всіх необхідних платежів). Зокрема п. 5.3 Договору кредитної лінії (Споживчого кредиту).

ґ) порядок внесення змін та доповнень до договору;

- за згодою сторін;

- Товариство має право односторонньої зміни строку сплати суми позики/кредиту у випадку істотного порушення Позичальником умов Договору та інших випадках визначених в Договорі. Зокрема п. 6.4 Договору кредитної лінії (Споживчого кредиту).

- інші права Товариства відповідно до договорів.

д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги.

Ставка за Договором є фіксованою.

 

 

НАЙМЕНУВАННЯ ОСОБИ, ЯКА НАДАЄ ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ (ЗА НАЯВНОСТІ)

Відсутня особа, яка надає посередницькі послуги.

 

ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКІВ ТА ВЛАСНИКІВ ІСТОТНОЇ УЧАСТІ

Відомості про остаточних ключових осіб ТОВ Інстафінанс відповідно до Положення НБУ станом на 01.01.2022

Відомості про власників істотної участі ТОВ Інстафінанс відповідно до Положення НБУ станом на 01.01.2022

Схематичне зображення структури власності ТОВ Інстафінанс станом на 01.01.2022

Відомості про остаточних ключових осіб ТОВ Інстафінанс відповідно до Положення НБУ станом на 01.01.2023

Відомості про власників істотної участі ТОВ Інстафінанс відповідно до Положення НБУ станом на 01.01.2023

Схематичне зображення структури власності ТОВ Інстафінанс станом на 01.01.2023

Відомості про остаточних ключових осіб ТОВ Інстафінанс відповідно до Положення НБУ станом на 01.01.2024

Відомості про власників істотної участі ТОВ Інстафінанс відповідно до Положення НБУ станом на 01.01.2024

Схематичне зображення структури власності ТОВ Інстафінанс станом на 01.01.2024

КОНТАКТИ

 Україна, 03035, місто Київ, вул. Сурикова, будинок 3

тел.: +38(093)-498-34-31

https://www.dinero.ua/ua та https://www.ukrpozyka.com.ua/.

Години роботи: з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 18:00, перерва з 13.00 до 14.00, субота та неділя – вихідні.

Код території за КОАТУУ 8038900000

Ідентифікаційний код юридичної особи: 43449827

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ОРГАНУ, ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИ, ЯКА НАДАЄ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

Національний банк України
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9
Код ЄДРПОУ: 00032106
Телефон для довідок: 0-800-505-240
Факс: (044) 230-20-33, (044) 253-77-50
Офіційний сайт: bank.gov.ua
Email: [email protected]

ПРАВИЛА АКЦІЙ