Правила лояльності

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА 

Програми лояльності Dinero Club

 

 1. Основні положення та визначення

1.1 Програма лояльності Dinero Club (далі – Програма або Програма Лояльності) – бонусна програма, спрямована на підвищення рівня прихильності до бренду, стимулювання клієнтів до повторних звернень та збільшення активності використання сервісу в цілому, що побудована на системі накопичення і використання бонусів.

1.2 Участь в Програмі Лояльності – автоматичний процес підключення до Програми (без здійснення реєстрації) клієнтів ТОВ "Інстафінанс" (далі – Організатор), в рамках якого Клієнт стає учасником Програми Лояльності.

1.3 Організатор може позбавити Клієнта на право участі в Програмі та анулювати будь-які Бонуси, які Клієнт вже заробив, але ще не обміняв.

1.4 Участь Клієнта в Програмі безкоштовна.

1.5 У цих Правилах Програми лояльності ТОВ "Інстафінанс" (далі – Правила програми лояльності/Правила) використовуються такі терміни та визначення:

 

 

Активний учасник

Клієнт Організатора, який бере участь у Програмі Лояльності та зареєстрував Особистий кабінет на https://www.dinero.ua/. Такий учасник має можливість накопичувати бонуси за дії, переглядати їх на бонусному рахунку в Особистому кабінеті на сайті та має можливість обмінювати бонуси на Заохочення при дотриманні умов,  передбачених цими Правилами.

 

 

 

Анулювання бонусів (анулювання)

Процес, в результаті якого зменшується кількість бонусів на бонусному рахунку без отримання клієнтом заохочень з підстав, передбачених цими Правилами:

- бонуси анулюються через 180 днів з моменту останнього нарахування;

-  бонуси анулюються у разі порушення або недотримання умов Програми.

 

 

 

 

 

Організатор

ТОВ "Інстафінанс"

 

 

 

Блокування бонусного рахунку

Процедура, в результаті якої Організатор встановлює обмеження на повне або часткове нарахування та/або списання бонусів на/з бонусного рахунку і, відповідно, учасник не має можливості отримувати заохочення в період блокування бонусного рахунку. Термін «блокування бонусного рахунку» встановлюється Організатором в індивідуальному порядку.

 

 

 

Бонус

Умовна одиниця, яка нараховується Організатором учаснику під час використання сервісу  ТОВ "Інстафінанс" (Додаток 1), і визначає обсяг прав учасника на отримання заохочень відповідно до Правил Програми.

 

 

 

Бонусна операція

Операція\дія, за яку Клієнт отримує бонуси на бонусний рахунок. Перелік Бонусних операцій наведений у Додатку 1.

 

 

 

Бонусний рахунок

 

Обліковий запис учасника Програми Лояльності в системі Організатора, що містить сукупність облікових та інформаційних даних про учасника, кількість нарахованих (отриманих) і/або списаних (використаних) учасником бонусів, а також про поточний бонусний баланс (залишок бонусів). Бонуси, що нараховуються Організатором за результатами бонусних операцій (відповідно до Додатку 1) одного учасника враховуються на одному бонусному рахунку.

 

 

 

Додаткові бонуси

Вид бонусів, що надходять на бонусний рахунок учасника за ініціативою Організатора з певною періодичністю, або – /та одноразово (наприклад, у День народження клієнта, певні дії, тощо).

 

 

 

Заохочення (винагорода)

Вид винагороди з каталогу пропозицій, яку може обрати учасник Програми та яка є доступною учаснику на момент списання бонусів з Бонусного рахунку. Каталог винагород в повному форматі включатиме електронні подарункові сертифікати різних номіналів компаній-Партнерів, промокоди на знижку, подарунки, тощо. (Додаток 2).

 

 

 

Зловживання в Програмі

Недобросовісні дії учасника, в тому числі дії, спрямовані на накопичення максимальної кількості бонусів на своєму бонусному рахунку без фактичного виконання бонусних операцій.

 

 

 

Каталог винагород

Каталог Програми Лояльності (Додаток 2) з переліком асортименту винагород (заохочень), які можуть бути отримані учасником.

 

 

 

Максимальна сума бонусних операцій

Максимальна сума бонусних операцій, по якій учасник може використовувати бонуси.

 

 

 

Нарахування бонусів

Процедура, в результаті якої відбувається збільшення кількості бонусів на бонусному рахунку учасника з підстав, передбачених Правилами.

 

 

 

Партнер

Фізична особа-підприємець / юридична особа, що уклали з Організатором угоду про співпрацю в рамках реалізації Програми, що дозволяє брати участь в Програмі в порядку, встановленому Правилами Програми. Актуальний список Партнерів Програми у Додатку 2.

 

 

 

Подарунковий сертифікат

Вид подарунку в електронному форматі, що являє собою цифровий сертифікат відповідного номіналу, який обирає учасник Програми в обмін на бонуси для подальшого використання у Партнера або організатора.

 

 

 

Правила Програми Лояльності Dinero Club

Документ, що визначає умови і порядок участі Клієнтів в Програмі, розміщений у відкритому доступі на сайті Організатора: https://www.dinero.ua/

 

 

 

Програма лояльності (далі – Програма)

Бонусна програма, спрямована на підвищення рівня прихильності до бренду, стимулювання клієнтів до повторних звернень та збільшення активності використання сервісу в цілому, що побудована на системі накопичення і використання бонусів., що реалізується під управлінням Організатора.

 

 

 

Списання бонусів

Процедура, в результаті якої відбувається зменшення кількості бонусів на бонусному рахунку учасника у зв'язку з отриманням учасником заохочень.

 

 

 

Участь у Програмі Лояльності

Автоматичний процес підключення до Програми (без здійснення реєстрації) клієнтів Організатора, в рамках якого клієнт стає учасником Програми Лояльності.

 

 

 

 

2. Учасники Програми

 

2.1 Учасниками Програми можуть бути тільки повнолітні (від 18 років), повністю дієздатні фізичні особи (споживачі фінансових послуг), які є громадянами України та проживають на її території.

2.2 Учасниками Програми можуть бути ті особи, які у Період її проведення є клієнтами Організатора.

2.3 Учасниками Програми можуть бути особи, які мають одну або більше відкритих позик в компанії Організатора.

2.4 Співробітники компанії «Дінеро» не мають права брати участь у Програмі.

2.5 Усі учасники Програми дають свою згоду на обробку персональних даних.

 

3. Згода Учасників на збір та обробку персональних даних

 

3.1 Рішення про участь у Програмі є добровільним волевиявленням та приймається кожним її учасником особисто, виходячи з власних міркувань щодо участі та безвідкличної згоди з цими Правилами.

3.2 Участю у Програмі особа підтверджує:

3.2.1 своє ознайомлення з цими Правилами та гарантує їх безумовне виконання та дотримання;

3.2.2 однозначну та безвідкличну згоду на збір, обробку та поширення своїх персональних даних, які стали відомі Організатору, за умови дотримання вимог чинного законодавства України;

3.2.3 ознайомлення з правами суб’єкта персональних даних в обсязі, визначеному Законом України «Про захист персональних даних», та надання згоди на їх включення до баз даних Організатора.

 

 4. Період проведення

 

4.1 Період проведення Програми: з 00 годин 01 хвилини за київським часом 03/08/2020 на постійній основі. Програма діє на всій території України, за виключенням тимчасово окупованих територій та зони ООС.

4.2 Термін нарахування бонусів – з моменту здійснення бонусної операції, але не більше трьох діб.

4.3 Термін списання бонусів – з моменту замовлення учасником заохочення.

4.4 Організатор може тимчасово зупинити або припинити дію Програми на будь-якому її етапі за власним рішенням, у тому числі в разі настання обставин, що не передбачались та не могли бути передбачені на дату оголошення Програми.

 

5. Загальні умови участі у Програмі:

 

5.1 Клієнт Організатора автоматично стає Учасником Програми, щойно отримає позитивне рішення за першою позикою.

5.2 Нараховані бонуси учасник може побачити в Особистому кабінеті.

5.3 Організатор має право відхилити Заявку на позику/кредит на власний розсуд. У разі відхилення Заявки, використані бонуси зберігаються.

5.4 Організатор має право списати всі/частину бонусів у разі вчинення Учасником Програми дій, що суперечать чинному законодавству України або Правилам надання грошових коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

5.5 Бонуси не можна обміняти на грошові кошти та не можна передати право на використання бонусів іншим особам.

5.6 Організатор докладає всіх розумних зусиль для забезпечення безпомилкового функціонування Програми Лояльності і відповідної інфраструктури без вірусів, хоча не гарантує, що вони належним чином працюють в повному обсязі на обладнанні Клієнта або не будуть заражені вірусом. Клієнт несе відповідальність за введення достатнього програмного середовища, процедур та перевірок на віруси (в тому числі антивірусні програми і перевірки безпеки).

5.7 Організатор може на свій розсуд зупинити накопичення Бонусів дійсним учасникам програми лояльності, попередивши про це учасників.

5.8 Організатор має право тимчасово припинити Нарахування Бонусів на період розгляду ситуації на предмет розсуду в діях Учасника елементів Зловживання Правилами та / або недобросовісних дій і / або порушення Правил та / або зловживання заохочення, наданими Учасникам в рамках Програми.

5.9 Бонуси і права, надані Клієнту, не можуть бути продані, передані, відступлені третій особі або використані інакше ніж відповідно до умов даних Правил.

 

6. Умови нарахування\використання бонусів

 

6.1 Бонуси нараховуються Учаснику Програми за своєчасне погашення позики/кредиту, а також - за виконання бонусних операцій, перелік яких міститься в Додатку 1.

6.2 Бонуси стають активними для використання тільки після погашення позики/кредиту.

6.3 Бонуси є власністю Організатора.

6.4 Усі бонуси додаються і перебувають на єдиному балансі Учасника програми.

6.5 Бонуси можна обміняти на продукти Організатора та/або на продукти компаній Партнерів (Додаток 2).

6.6 У випадку порушення умов використання позики, бонуси не нараховуються.

 

7. Нарахування бонусів

 

7.1 Бонуси нараховуються за виконання всіх бонусних дій (Додаток 1).

7.2 Усі бонуси, які нараховуються за реєстрацію, оформлення, використання, продовження, погашення позики, кредиту анонсуються учаснику програми під час виконання ним будь-якої бонусної операції.

7.3 Учасник програми буде проінформований про нарахування бонусів наступними каналами зв’язку: електронна пошта або повідомлення в особистому кабінету або SMS повідомленням, інше.

7.4 Бонуси активуються лише після закриття позики.

7.5 У випадку порушення правил використання позики, бонуси не нараховуються.

 

8. Списання бонусів

 

8.1 Процес списання бонусів відбувається після вибору винагороди, на яку клієнт хоче списати бонуси, клієнт натискає кнопку «Замовити винагороду».

8.2 При списанні Учасникові бонусів з Бонусного Рахунку Програми, відповідно до вибору винагород з Каталогу (Додаток 2), Учасник, в свою чергу, отримує заохочення протягом 7 діб.

8.3 Учасник Програми, який має намір використовувати Заохочення від Партнера, повинен заявити про це Партнеру, пред'явити Партнеру промокод/QR-Код або здійснити дзвінок, згідно правил Партнера. Правила використання електронних сертифікатів наведені у Додатку 2.

8.4 Інформування Учасника програми відбувається каналами наведеними в п. 7.3 даних Правил.

8.5 За умови вибору та замовлення Учасником програми певної Винагороди (Додаток 2) співробітник Організатора:

- списує бонуси з рахунку Учасника, ця операція автоматично відображається в Особистому кабінеті клієнта;

- списує сертифікат з банку сертифікатів;

- відправляє сертифікат Учаснику;

- у разі якщо Учасник обрав сертифікат на знижку, каналами наведеними у п. 7.3. даних Правил, відправляється відповідний промокод для застосування знижки на наступну позику;

- у разі, якщо учасник обрав подарунок, відповідно узгоджується спосіб та строки його доставки.

8.6 Бонус вважається використаним в разі його застосування для обміну на сертифікат Партнера (Додаток 2) та/або конвертації для погашення суми боргу, знижки, подарунку.

 

Анулювання бонусів

 

9.1 Бонуси безповоротно анулюються у випадку порушення умов використання позики/кредиту.

9.2 Усі бонуси безповоротно анулюються через 180 днів з моменту останнього нарахування.

9.3 Процедура анулювання бонусів відбувається у таких випадках:

- у зв'язку з припиненням дії Програми анулюється 100% (сто відсотків) Бонусів, накопичених на бонусний рахунок;

- у зв'язку з припиненням участі відповідного Учасника Програми в Програмі анулюється 100% (сто відсотків) Бонусів, накопичених на бонусний рахунок;

- у зв'язку з помилковим нарахуванням бонусів, тобто при відсутності підстав для їх нарахування, в тому числі в результаті технічного збою, збою роботи програмного забезпечення анулюється 100% (сто відсотків) помилково нарахованих бонусів на бонусний рахунок;

- у зв'язку з вчиненням учасником Програми протиправних дій, в тому числі розцінених Організатором як шахрайських, тобто спрямованих виключно на зловживання Правилами Програми, які спричинили або можуть спричинити втрату ділової репутації Організатора, що надаються учаснику Програми в рамках Програми – анулюється 100% (сто відсотків) Бонусів, накопичених на бонусному рахунку.

9.4 Організатор інформує учасників Програми Лояльності про анулювання бонусів по Програмі шляхом направлення повідомлень на адресу електронної пошти, SMS/e-mail- повідомлень.

9.5 Анулювання Бонусів Клієнта можливе за рішенням Організатора. Організатор має право не повідомляти Клієнта про причини свого рішення. Така операція не вважається доходом Організатора.

 

10. Припинення участі у Програмі 

 

10.1 Організатор має право блокувати Клієнта. Учасник не має права на отримання будь-якого еквівалента анульованих Бонусів та / або іншої компенсації та / або Заохочення.

10.2 Якщо Учасник надіслав заявку на отримання Заохочення до дати припинення участі в Програмі та побажав обміняти Бонуси на Заохочення, щодо якої Організатором вже списані (заблоковані) Бонуси з Бонусного Рахунку, таке Заохочення може бути передано Учаснику і після припинення участі Учасника в Програмі.

 

11. Механізм роботи бонусних операцій

 

11.1 Щойно Учасник Програми сплатить суму (і) позики; (іі) кредиту та проценти за першим кредитним договором з Організатором, Учаснику буде нараховано бонуси, згідно Додатку 1. Нарахування бонусів відбувається тільки за умови своєчасної сплати суми кредиту та процентів за кредитним договором.

11.2 За оформлення повторної позики Учасник отримує % від суми сплачених відсотків за позикою згідно Додатку 1;

11.3 За умови оформлення позики на суму понад 70% доступного кредитного ліміту Учаснику нараховується бонуси, згідно Додатку 1.

11.4 За продовження до/після терміну погашення позики Учасник програми отримує бонуси, згідно Додатку 1.

11.5 За своєчасне погашення боргу Учасник програми отримує бонуси згідно Додатку 1.

11.6 За оновлення контактної інформації Учасник програми отримує бонуси, згідно Додатку 1.

11.7 За додавання даних контактних осіб Учасник програми отримує отримує бонуси, згідно Додатку 1.

11.8 Учасник має право отримати бонуси за інші дії, згідно Додатку 1.

 

12. Зміна правил Програми

 

12.1 Розміщення версії Правил із змінами і доповненнями здійснюється Організатором не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до вступу в силу змін і доповнень до Правил.

12.2 Усі зміни і доповнення, що вносяться Організатором в Правила, набувають чинності, починаючи з дня, зазначеного у відповідному повідомленні.

12.3 Організатор, з метою ознайомлення Активних Учасників з умовами (змінами) Правил, розміщує Правила на офіційному сайті https://www.dinero.ua/.

12.4 Моментом ознайомлення Учасника з опублікованою версією Правил вважається момент, з якого актуальна версія Правил доступна для Клієнтів Організатора.

12.5 З метою забезпечення гарантованого ознайомлення з актуальною версією Правил всіх осіб, які приєдналися до Правил, Учасник зобов'язаний регулярно самостійно або через уповноважених осіб заходити до Програми для отримання відомостей про зміни та доповнення, внесених до Правил.

12.6 Будь-які зміни і доповнення до Правил з моменту набрання ними чинності поширюються на всіх Учасників, в тому числі що приєдналися до Правил раніше дати вступу в силу змін до Правил. У разі якщо Учасник не згоден з відповідними змінами Правил, він має право відмовитися від участі в Програмі.

 

13. Припинення дії програми

 

13.1 Організатор повідомляє Учасників про своє рішення припинити дію Програми на сайті https://www.dinero.ua/.

13.2 Не пізніше 3 (трьох) календарних днів до дати припинення дії Програми Організатор припиняє Нарахування Бонусів, при цьому Учасники вправі залишати заявки на отримання Заохочення в Програмі через Особистий кабінет (за умови дотримання всіх умов, описаних цими Правилами).

 

14. Додаткові умови

 

14.1 Усі клієнти Організатора, які хоча б один раз отримали кошти у позику/кредит на сайті https://www.dinero.ua/ автоматично стають Учасниками Програми. Учасник на власний розсуд вирішує, використовувати чи не використовувати бонуси під час отримання кредитів у компанії Організатора.

14.2 Застосуванням бонусів під час укладення кредитного договору особа підтверджує своє ознайомлення з цими Правилами та гарантує їх безумовне виконання і дотримання.

14.3 Організатор не несе відповідальності за неотримання або нерозуміння Клієнтом інформації щодо Правил Програми лояльності, якщо повідомлення було розміщено на Сайті Організатора (https://www.dinero.ua/) або за допомогою інших каналів комунікацій з клієнтом. У разі скасування програми лояльності, Активний Учасник має право на списання бонусів до дати скасування програми лояльності.

14.4 Організатор не несе відповідальності за термін надання Партнерами Учасникам Товару, в тому числі одержуваних Учасниками з урахуванням Заохочення, та за якість, комплектність та інші недоліки Товару Партнерів, в тому числі отриманих з урахуванням Заохочень. Всі претензії щодо якості та комплектності таких Товарів можуть адресуватися Учасниками тільки Партнерам.

14.5 Усі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути, будуть вирішуватися шляхом переговорів між Організатором та Учасником Програми на основі доброї волі та взаєморозуміння. При відсутності згоди спір підлягає розгляду відповідно до Цивільного процесуального кодексу України.

14.6 Якщо кількість нарахованих / списаних бонусів за Операції по Карті не відповідає очікуванням Активного Учасника / Неактивного учасника, необхідно звернутися за консультацією в Контакт-центр Організатора.

14.7 У всьому, що не передбачено чинними Правилами, Організатор та учасники Програми керуються чинним законодавством України.

14.8 Детальна інформація про Програму, а також – про будь-які зміни про терміни проведення буде розміщуватися на сайті Організатора: https://www.dinero.ua/.

14.9 Організатор на свій розсуд може вносити зміни та доповнення у Правила Програми з урахуванням норм чинного законодавства.

14.10 Організатор не несе відповідальності щодо подальшого використання Учасником Програми одержаних ним бонусів, за неможливість скористатися бонусами з причин незалежних від Організатора, а також за можливі наслідки використання бонусів.

14.11 У випадку виникнення ситуацій, які допускають неоднозначне тлумачення цих Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, право вирішального їх тлумачення має виключно Організатор.

 

Додаток 1.

 

Бонусна операція

Винагорода

1

Оформлення першої позики

50 бонусів

2

Оформлення повторної позики

1% від відсоткової ставки

3

Оформлення позики на суму понад 70% доступного кредитного ліміту

20 бонусів

 

4

Продовження до або в строк погашення грошового зобов'язання

20 бонусів

5

Своєчасне погашення грошового зобов’язання

20 бонусів

6

Продовження після терміну погашення грошового зобов’язання

5 бонусів

7

Оновлення контактної інформації

3 бонусів

 

   

 

Додаток 2.

 

Дії учасника за умови замовлення сертифікату Партнера Bodo:

Крок 1

Учасник обирає мережу Партнера, де планує використати електронний сертифікат

Крок 2

Активує сертифікат за телефоном або на сайті  https://bodocard.ua/ , 0 800 21 1234

Крок 3

Отримує SMS повідомлення про активацію та підтвердження замовлення

Крок 4

Використовує сертифікат на касі Партнера або у Інтернет-магазині

 

 

Партнер

Де приймають

сертифікат

Що надати на касі

Особливості

партнерів

Обмеження

1.Ельдорадо

Каса

Сертифікат

Зчитують лівий штрих-код

Зверніть увагу, що в магазинах «Ельдорадо» можна використовувати не більше 30 сертифікатів на 1 чек або покупку.

Подарунковою карткою BODOCARD можна оплатити будь-які товари і послуги, крім:

1) покупки подарункової карти;

2) першого внеску по будь-якому виду кредиту;

3) послуг доставки;

4) послуг мобільного зв'язку;

5) партнерських товарів в інтернет-магазині http://www.eldorado.com.ua і товарів, позначених буквою Р. Наприклад, «71220883-Р01»;

6) товарів зі знижкою;

7) товарів з каскадними знижками.

2.Karabas

Каса / Сайт

Сертифікат

Зчитують лівий штрих-код

Зверніть увагу, що квиток можна придбати кількома способами:

1) зателефонувати в call-центр;

2) купити в одній з кас;

3) придбати через партнерську компанію;

4) купити на сайті karabas.com.

У місті Запоріжжі покупка квитків неможлива. Повний список кас можна подивитися на сайті www.bodocard.ua. Сертифікат – це промокод, який використовується під час купівлі квитків на karabas.com. В одному замовленні можна використовувати тільки 1 промокод.

Неможливо придбати квитки на заходи в містах: Запоріжжя, Мелітополь, Енергодар.

3.Ібіс

Каса

Сертифікат

Зчитують лівий штрих-код

Зверніть увагу, що подарункові сертифікати BODOCARD приймаються виключно в містах та магазинах, які вказані на сайті bodocard.ua.

4.TUI

Каса

Сертифікат

Зчитують лівий штрих-код

Важливо: після активації сертифікату ви не зможете змінити обраного партнера.

5.Секунда

Каса

Сертифікат

Зчитують лівий штрихкод

В інтернет-магазині оплата сертифікатом неможлива.

6.MakeUp

Інтернет-магазин

Сертифікат

Зчитують лівий штрих-код

Зверніть увагу, що використовувати сертифікат можна тільки на сайті makeup.ua.

Щоб використовувати кілька сертифікатів, введіть їх коди через кому. Під час отримання замовлення сертифікат необхідно пред'явити або віддати кур'єру.

7.Panama

Інтернет-магазин

Сертифікат

Зчитують лівий штрих-код

Зверніть увагу, що використовувати сертифікат можна тільки на сайті makeup.ua.

Щоб використовувати кілька сертифікатів, введіть їх коди через кому. Під час отримання замовлення сертифікат необхідно пред'явити або віддати кур'єру.

8.Zarina

Каса

Сертифікат

Зчитують лівий штрих-код

Зверніть увагу, що подарункові сертифікати BODOCARD приймаються виключно в містах та магазинах, зазначених на сайті bodocard.ua

9.Watsons

Каса/ Інтернет-магазин

Сертифікат

Зчитують лівий штрих-код

Зверніть увагу, що подарункові сертифікати BODOCARD приймаються виключно в містах та магазинах, зазначених на сайті bodocard.ua, а також в онлайн-магазині Watsons.

10.Бомонд

Каса/ Інтернет-магазин

Сертифікат

Зчитують лівий штрих-код

Зверніть увагу, що подарункові сертифікати BODOCARD приймаються виключно в містах та магазинах, зазначених на сайті bodocard.ua, а також в онлайн-магазині «Бомонд». Для цього в меню кошика потрібно ввести номер сертифіката в поле «промокод / сертифікат».

Оплата талоном не поширюється на покупку товару зі спеціальними цінами та знижками.

11.Divan TV

Сайт

Рахунок особистого кабінета

Номінал подарункового сертифіката зараховується на особовий рахунок

Зверніть увагу, що для оплати послуг DIVAN.TV за допомогою сертифіката BODOCARD ви повинні бути зареєстровані в сервісі DIVAN.TV.

Під час активації необхідно ввести ваш логін особистого кабінету (7 цифр) в поле «Особистий рахунок». Сертифікат буде зарахований на ваш рахунок.

Ви зареєстровані в сервісі DIVAN.TV? Назвіть ваш особистий рахунок, він складається з 7 цифр.

12.Bodo

Головний офіс

Сертифікат

Зчитують лівий штрих-код

Сертифікат BodoCard обміняти на подарунок Бодо можна тільки в головному офісі (в роздрібних точках подарунки не видаються), попередньо активувавши сертифікат і повідомивши  про свій вибір.

13.Winetime

Каса

Сертифікат

Зчитують лівий штрих-код

Зверніть увагу, що подарункові сертифікати BODOCARD приймаються виключно в містах та магазинах, зазначених на сайті bodocard.ua, а також в онлайн-магазині WINETIME.

14.Медсервіс

Каса

Сертифікат

Зчитують лівий штрих-код

З використанням сертифіката можлива одна покупка. Під час здійснення покупки номінал сертифіката списується цілком. У випадку, якщо вартість покупки менше номіналу сертифіката, різниця між вартістю не повертається.

У випадку, якщо вартість покупки перевищує номінал, різницю між вартістю товару і номіналом сертифікату оплачує покупець коштами в касу аптеки «Мед-сервіс».

15.Comfy

Каса

Код

Приймається спеціальний 8-ми значний код.

Цей код приходить на телефон клієнта після підтвердження активації.

Максимальна кількість сертифікатів, які можуть прийняти на один чек в Comfy – 30 шт.

16.Планета Кіно

Каса / Сайт

Код

Приймається спеціальний 14-ти значний код.

Цей код приходить на телефон клієнта після підтвердження активації.

Зверніть увагу, що сертифікатом можна оплатити квитки на сайті planetakino.ua і в касі «Планета Кіно».

На будь-яку кількість квитків в кошику діє тільки один сертифікат. Якщо у вас є кілька сертифікатів, використовуйте їх в різних замовленнях.

Оплата талоном не поширюється на зали Relux і на допрем'єрні покази.

Дія сертифікату НЕ поширюється на 3D-окуляри і супутні товари (послуги бару і товари в магазині).

17.Епіцентр / Інтерспорт / Деко

Каса

Лист

На електронну пошту буде висланий електронний сертифікат партнера, обов'язково роздрукувати його і передати касиру під час оплати.

Можна оплатити будь-які товари і послуги, крім:

- товарів, на які законодавством встановлено не стандартна ставка ПДВ (20%);

- товари за зниженою або спеціальною ціною (товару за ціною меншою, ніж ціна на полиці в ТЦ «Епіцентр К»)

- акційні товари в період проведення сезонних або інших заходів ТОВ «Епіцентр К» або його Постачальників

- товари з низькою націнкою

- алкогольні напої

- інші подарункові сертифікати або сертифікат «Віват – сертифікат»

18.Сільпо

Каса

Лист

На електронну пошту буде висланий електронний сертифікат партнера, обов'язково роздрукувати його і передати касиру під час оплати.

Не можна активувати номінали 250 грн і 2000, 5000, 10000 грн.

1. Під час розрахунку подарунковим сертифікатом бали на бонусну карту не нараховуються.

2. Подарунковий сертифікат можна використовувати в мережі супермаркетів «Сільпо» і Le Silpo.

3. Термін дії сертифіката вказано на карті.

4. Одним сертифікатом можна оплатити продукцію за одним чеком: розбити номінал сертифіката на кілька різних оплат не можна.

5. Кількість сертифікатів для оплати покупки необмежена, їх можна підсумувати.

6. Втрачений сертифікат не підлягає поверненню і відновленню.

7. Сертифікат не підлягає обміну на грошові кошти.

8. Сума чека повинна дорівнювати або перевищувати номінал сертифіката.

19.ОККО

Каса

Лист

На електронну пошту буде висланий електронний сертифікат партнера, обов'язково роздрукувати його і передати касиру під час оплати.

1. Для отримання знижки відскануйте штрихкод, отриманий в e-mail.

2. Карту Fishka при цьому сканувати не потрібно.

3. Під час такої заправки бали Fishka не нараховуються.

4. Під час заправки можна використовувати тільки один сертифікат.

5. Для отримання знижки пред'явіть на касі штрихкод, отриманий в e-mail.

6. Якщо ви використовували не всю знижку, залишок переноситься на наступні заправки. Для цього необхідно пред'явити той же штрихкод.

7. Знижка не підсумовується з іншими знижками, які діють на заправках OKKO, включаючи персональні.

8. Знижка діє на всі види палива, включаючи газ.

9. Доплата різниці балами Fishka неможлива.

20. Аптека доброго дня

Каса

Карта лояльності Fishka

Номінал подарункового сертифіката зараховується на карту лояльності «Fishka».

Здійснити покупку в мережі «Аптека Доброго Дня» можна тільки за допомогою основної великої пластикової карти Fishka з магнітною смугою.

Мінімальна вартість покупки, на яку можна списати бали – 10 грн.

Використовувати сертифікат BODOCARD в інтернет-магазині «Аптека Доброго Дня» неможливо.

Остаточні правила списання балів регламентуються мережею аптек «Аптека Доброго Дня».

21.Фуршет

Каса

Карта лояльності Fishka

Номінал подарункового сертифіката зараховується на карту лояльності «Fishka».

Здійснити покупку в мережі «Фуршет» можна тільки за допомогою основної великої пластикової карти Fishka з магнітною смугою.

Мінімальна вартість покупки, на яку можна списати бали – 10 грн.

Списання балів Fishka не проводиться на тютюнові та алкогольні вироби, а також товари та послуги, визначені мережею «Фуршет» як недоступні для списання. Остаточні правила використання балів регламентуються мережею супермаркетів «Фуршет».

22.Перша соціальна аптека

Каса

Карта лояльності Fishka

Номінал подарункового сертифіката зараховується на карту лояльності «Fishka».

Здійснити покупку в мережі «1 СОЦІАЛЬНА АПТЕКА» можна тільки за допомогою основної великої пластикової карти Fishka з магнітною смугою.

Мінімальна вартість покупки, на яку можна списати бали – 10 грн.

Використовувати BODOCARD в інтернет-магазині «1 СОЦІАЛЬНА АПТЕКА» неможливо. Остаточні правила списання балів регламентуються мережею аптек «1 СОЦІАЛЬНА АПТЕКА».

23.WOG

Каса

Карта лояльності Pride

Номінал подарункового сертифіката зараховується на карту лояльності «Pride».

Використовувати подарунковий сертифікат на АЗС можуть тільки учасники програми лояльності «Прайд». Депозит BODOCARD буде зарахований на карту лояльності «Прайд».

Зверніть увагу:

1) бонуси можна використовувати згідно з офіційними правилами програми лояльності «Прайд».

2) бонуси будуть зараховані тільки на зареєстровану карту (з встановленим пін-кодом).

3) активовані карти без заповненої анкети та пін-коду необхідно зареєструвати.

Як відбувається процес реєстрації:

- через особистий кабінет на сайті wog.ua;

- через гарячу лінію телефоном: 0 800 300 525 або за допомогою смс на номер: 8525;

- через мобільний додаток.

24. ARGO (ARGOSHA / Desigual / Lee Cooper / Liu Jo / MANGO / Orsay / OVS kids / Parfois / Penti / Scotch & Soda / United Colors of Benetton)

Каса

Сертифікат

Зчитують лівий штрих-код

Подарункові сертифікати BODOCARD приймаються виключно в містах та магазинах, які вказані на сайті bodocard.ua.

У випадку активацыъ клієнтом сертифіката на один магазин мережі, є так само можливість використовувати його в будь-якому іншому магазині цієї мережі.

25. Pesto Cafe

Каса

Карта лояльносі Fishka

Номінал подарункового сертифіката зараховується на карту лояльності «Fishka».

Здійснити покупку в мережі "Pesto Cafe" можна тільки за допомогою основної великої пластикової карти Fishka з магнітною смугою.

Мінімальна вартість покупки, на яку можна списати бали – 10 грн.

Балами з карти лояльності "Fishka" можна оплатити всі товари, крім:

·        алкогольних напоїв

·        води BonAqua, напоїв Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes, Burn та соків Rich

·        послуг доставки.