Политика конфиденциальности

Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних», Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДІНЕРО», головний офіс якої знаходиться за адресою: 03035, вул. Сурикова 3А, м. Київ, Україна, зареєстрована в ЄДР за номером: 41350844, у Реєстрі фінансових установ за номером: 13103666 здійснює обробку певних персональних даних, як зазначено нижче.

1. Визначення, що використовуються в Політиці конфіденційності

1.1. Компанія або Контролер данихТовариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДІНЕРО», головний офіс якої знаходиться за адресою: 03035, вул. Сурикова 3А, м. Київ, Україна, зареєстрована в ЄДР за номером: 41350844, в Реєстрі фінансових установ за номером: 13103666;

1.2. Користувач: особа, яка подала електронну заявку на Порталі на одержання відповідної позики (кредиту) і цим безумовно погодилася з Політикою конфіденційності;

1.3. Позичальник: фізична особа, чию заявку було схвалено Компанією та з якою було укладено Договір;

1.4. Портал: веб-сайт, який належить Компанії (зараз має доменне ім’я www.dindin.com.ua), на якому Позичальник ідентифікується через Особистий кабінет та який забезпечує спілкування та обмін інформацією між Користувачем та Компанією;

1.5. Договір: договір позики (кредитної лінії), укладений між Позичальником та Компанією з метою встановлення умов та надання й виплати позики (кредиту);

1.6. Переддоговірний періодчас, починаючи з моменту, коли Користувач надав Позикодавцю Персональні дані та інформацію, необхідні для оцінки кредитоспроможності (платоспроможності), а також схвалення чи відхилення укладення Договору.

2. Яку інформацію про вас ми збираємо?

Компанія буде обробляти такі персональні дані про Користувача: прізвище, ім’я, по батькові, електронна адреса, адреса проживання, дата народження, місце роботи, джерела доходів, стать, візуальне зображення (фотографії та(або) відео), голосові записи, дані платіжної картки (платіжних карток), особистий ідентифікаційний номер, пароль Користувача від Особистого кабінету, що надається Компанією, фінансові дані стосовно рахунку (рахунків) Позичальника, інформація та документи стосовно платоспроможності Користувача (разом іменуються як «Персональні дані Користувача»).

3. Як ми будемо використовувати інформацію про вас?

Компанія буде обробляти Персональні дані Користувача для:

3.1. створення Особистого кабінету Користувача та використання Порталу, та, відповідно, для надання Користувачеві доступу до Порталу та надання спеціальних опцій / послуг, які Компанія надає через Портал відповідно до Умов користування Порталом, а також Договору;

3.2. ідентифікації та підтвердження, відповідно:

3.2.1. для підтвердження номера телефону Користувача;

3.2.2. для зняття / одержання фотографії Користувача з метою ідентифікації;

3.2.3. для обробки даних платіжної картки (платіжних карток) Користувача з метою їх включення до заявки для використання в розрахунках, що здійснюються уповноваженим постачальником послуг;

3.3. оцінки кредитоспроможності, відповідно, для оцінки кредитоспроможності (платоспроможності) Користувача або Позичальника на основі Персональних даних Користувача та інформації, наданої Користувачем чи Позичальником самостійно чи отриманої через уповноважених третіх осіб (включаючи кредитні бюро тощо), протягом Переддоговірного періоду та виконання Договору.

3.4. виконання Договору, відповідно, для виконання всіх прав та зобов’язань Компанії у зв’язку з виконанням Договору, включаючи моніторинг за виконанням Договору та виконанням прав Компанії стосовно Користувача / Позичальника;

3.5. статистики та звітності, відповідно, для подання всіх обов’язкових звітів до відповідних органів, а також для створення внутрішньої статистики (кредитної історії) Користувача / Позичальника;

3.6. для бюлетенів та інформації про продукцію / послуги, відповідно, для розсилання Користувачам бюлетенів, рекламних оголошень (якщо такі є) та іншої комерційної інформації про продукцію / послуги, які можуть стосуватися Користувача. Будь-які такі повідомлення надсилаються через електронну пошту,  Портал,  СМС. Користувачі мають змогу в будь-який час відмовитися від одержання будь-яких бюлетенів, рекламних оголошень (якщо такі є) та комерційних повідомлень.

4. Обмін Персональними даними Користувача з іншими організаціями

Компанія може обмінюватися Персональними даними Користувача:

4.1. зі своїми обробниками даних, призначеними для обробки персональних даних від її імені;

4.2. з третіми особами та одержувати інформацію про Користувача / Позичальника від третіх осіб (включаючи, серед іншого, кредитні бюро та інші дозволені законом установи; колекторські та інкасаторські служби; обробників даних Компанії, включаючи тих, які знаходяться за кордоном) з метою оцінки кредитоспроможності (платоспроможності) Користувача чи Позичальника та повідомлення даних про фінансову поведінку Користувача / Позичальника відповідно до договірних / законних прав та зобов’язань Компанії;

4.3. в тому числі відомості про платіжну картку (платіжні картки) Користувача / Позичальника можуть повідомлятися постачальникам платіжних послуг, призначеним Компанією з метою обробки платежів, що здійснюються між Користувачем / Позичальником та Компанією під час виконання Договору;

4.4. у зв’язку з чи під час проведення переговорів щодо уступки прав за Договором;

4.5. з метою повідомлення Персональних даних Користувача, як цього вимагає закон та якщо Компанія вважає, що таке повідомлення є необхідним для захисту прав Компанії та (або) дотримання вимог судового процесу, судового рішення чи судового розгляду стосовно Компанії.

Компанія не буде використовувати Персональні дані Користувача для:

4.6. торгівлі, продажу чи оренди третім особам без згоди Користувача / Позичальника;

5. Як довго ми зберігаємо Персональні дані Користувача?

5.1. Персональні дані Користувача будуть оброблятися протягом усього терміну відносин між Користувачем / Позичальником та Компанією та протягом додаткового 5-річного періоду після цього, з метою ведення обліку (тобто зобов’язань щодо звітності перед державними органами, захисту прав та інтересів у суді, під час судових чи адміністративних розглядів, та в цілях статистики), згідно з відповідними нормативними актами України.

5.2. Якщо Користувач / Позичальник забирає свою згоду, і немає жодних інших законних підстав для обробки, чи він заперечує проти обробки і немає жодних переважаючих законних підстав для обробки, Компанія припиняє обробку даних.

6. Захист Персональних даних Користувача

Компанія турбується про безпеку даних, які вона збирає, тому вона вжила відповідні технічні та організаційні заходи для запобігання несанкціонованому доступу до такої інформації. Ці заходи включають в себе політику, процедури та технічні елементи, що стосуються контролю за доступом до даних. Ці заходи були спеціально розроблені для допомоги в захисті Персональних даних Користувача від втрати, несанкціонованого доступу, розкриття, зміни чи знищення. Компанія може використовувати кодування, протоколи захисту інформації, шлюзи безпеки, фізичні системи замків та ключів, внутрішні обмеження, захист за допомогою паролів та інші заходи безпеки з мето допомоги в запобіганні несанкціонованому доступу до Персональних даних Користувача. Окрім того, Компанія використовує стандартні протоколи та механізми служби безпеки для обміну конфіденційною інформацією.

7. Права суб’єктів персональних даних

Надання згоди на обробку Персональних даних Користувача, відповідно до цієї Політики конфіденційності, не є обов’язковою вимогою, однак відмова надати згоду призведе до неможливості одержати позику чи кредит, користуватися Порталом та здійснювати зобов’язання відповідно до Договору та (або) Умов користування Порталом.

Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних», ви маєте такі права: право бути поінформованим; право доступу до даних; право вступу в процес стосовно персональних даних, право заперечення проти обробки даних; право на захист від автоматизованого рішення; право звертатися до суду.

З метою виконання вищезазначених прав Користувач може подати письмове клопотання з проставленою датою та підписом на таку електронну адресу: info@dinero.ua.

Залежно від запиту суб’єкта даних, Компанія повинна безкоштовно:

  • та без затримки підтвердити Користувачу, чи здійснює вона обробку Персональних даних Користувача, та надати інформацію стосовно цілей обробки, категорії відповідних даних та одержувачів чи категорії одержувачів, яким розкриваються дані;
  • та без затримки повідомити Користувачу в доступній формі та у спосіб, що не вимагає додаткового обладнання, дані, які проходять обробку, та будь-яку доступну інформацію щодо їх джерела;
  • та без затримки повідомити Користувачу методи, що використовуються під час будь-якої автоматичної обробки персональних даних, що стосуються суб’єкта персональних даних;
  • та без затримки повідомити Користувачу юридичні наслідки для нього, що випливають з обробки таких даних;
  • та без затримки повідомити Користувачу про виконання права вступу в процес стосовно персональних даних;
  • виправити, оновити, заблокувати або анулювати Персональні дані Користувача, які не оброблюються згідно з відповідними законними вимогами, зокрема внаслідок неповного чи неточного характеру персональних даних;
  • повідомити третім особам, яким розкриваються персональні дані, про будь-які операції ,що здійснюються за положеннями, про які йдеться у пункті f), за винятком випадків, коли таке повідомлення виявляється неможливим чи вимагає невиправданих зусиль у порівняння з законним інтересом, який може бути порушений;
  • припинити обробку Персональних даних Користувача, які належать заявнику, що подав клопотання, відповідно до положень цієї Політики конфіденційності.

8. Оновлення Політики конфіденційності

Компанія може періодично оновлювати цю Політику конфіденційності у зв’язку з розширенням чи зміною її діяльності та послуг, або якщо це вимагається від Компанії законом. Якщо Компанія це робить, вона повинна опублікувати найновішу версію на Порталі, таким чином, щоб Користувач міг періодично перевіряти оновлення. Якщо Компанія суттєво змінює методи роботи, описані в цій Політиці конфіденційності, Компанія повинна повідомити про це Користувачам, надіславши електронний лист на електронну адресу, яку надав Користувач, або через Портал.

Останнє оновлення: 09.10.2017 р.

© 2017 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДІНЕРО» усі права захищено.